samenwerken-2022

Samenwerken met gesloten beurzen: hoe werkt dat juridisch?

Ondernemen kan je niet alleen, vaak heb je iemand nodig die je helpt, zeker in deze onzekere tijd. Je kunt niet alles alleen doen en dat hoeft ook helemaal niet! Bij samenwerken rijst echter wel de vraag: hoe kleed je een samenwerking juridisch in? Wil je iemand inschakelen om bepaalde werkzaamheden voor je uit te voeren of om jou te helpen met bijvoorbeeld het ontwikkelen van een product? Dan kun je een samenwerking aangaan met een freelancer of bedrijf. Juridisch gezien maakt dit weinig verschil.

Maak afspraken

De samenwerking kan worden aangegaan voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld één maand) of voor de periode van het project of de opdracht. Een samenwerking wordt meestal aangegaan op basis van een samenwerkingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Wat je ook afspreekt: zet in ieder geval iets op papier! Zodra afspraken op papier staan zijn ze te bewijzen en hard te maken en sta jij straks niet met lege handen als er iets mis gaat. Er hoeft dus niet per se een echt’ contract worden opgesteld. Zelfs een mailtje met een wederzijdse bevestiging telt als overeenkomst.

Eerst samenwerken, dan partners

Het prettige van samenwerken met freelancers is de vrijheid om te bepalen wie je wanneer inschakelt. Door eerst met freelancers te werken ben je straks beter in staat de juiste samenwerkingspartners te kiezen. Wij adviseren ondernemers daarom om éérst met elkaar samen te werken en dan pas – als alles goed verloopt – eventueel samen een bedrijf starten. Mocht de samenwerking goed verlopen, dan kun je diegene altijd nog uitnodigen om partner te worden en hem of haar toe te voegen aan de KvK-inschrijving van je bedrijf dan wel samen een bedrijf te starten.

Freelancers en auteursrecht

Wat erg belangrijk is om te weten is dat freelancers in beginsel zelf het auteursrecht hebben op een werk dat zij in opdracht voor jou als opdrachtgever maken. Dit is niet het geval bij een dienstverband. Wil je het werk gebruiken, dan moet je hiervoor technisch gezien telkens opnieuw toestemming vragen bij de freelancer. Het advies is daarom om tijdens de eerste onderhandelingen voor de samenwerking ook meenemen dat de intellectuele rechten nadat de factuur is betaald aan jou worden overgedragen.

Samenwerken met gesloten beurzen

Wat kan je het beste doen als iemand aanbiedt om met gesloten beurzen een opdracht te ruilen? De term ‘met gesloten beurzen’ is een situatie waarbij er wederzijds wordt afgezien van geldelijke eisen (dus handel zonder geld). In plaats van betaling vindt ruil plaats van diensten, goederen en/of good-will. Vaak vinden dergelijke ‘barter deals’ plaats als handelspartners elkaar nog niet zo goed kennen of willen samenwerken naar een gemeenschappelijk winstbeogend doel. De Engelsen gebruiken hiervoor ook wel de term ‘free of charge’.

Tips bij gesloten beurzen

Aan welke juridische zaken moet je denken bij het sluiten van een overeenkomst met gesloten beurzen? Is er überhaupt sprake van een overeenkomst als er niet wordt betaald met geld? Jazeker, er is gewoon sprake van een overeenkomst. Het spreekwoord ‘met gesloten beurs betalen’ uit 1914 betekent door middel van een wederzijdse schuld het bedrag verrekenen.

Tip 1:

Sluit wel een overeenkomst af met een eventuele geheimhoudingsclausule of non disclosure agreement.

Tip 2:

Als jij opdrachten, goederen en/of good-will wilt ruilen met een goede handelsrelatie, stuur elkaar hiervoor dan wél een factuur.

Barterdeal of niet, het is toch het handigste om elkaar wél een factuur te sturen. Dit heeft als gevolg dat je omzet wordt verhoogd, terwijl je resultaat (winst) gelijk blijft. En een hogere omzet willen we toch allemaal?

Een realistische omzet zegt iets over de waarde en voortgang van je bedrijf of branche. Dit heeft een positieve invloed op bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek of huurwoning, of wijze waarop de koers van je aandeel zich ontwikkelt. Start jij overigens net als freelancer? Regel dan als eerste een goede zakelijke rekening.

Over Miss Legal

Miss Legal is een internationaal kantoor met vrouwelijke professionals in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne. Binnen Miss Legal spreken we: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks. Miss Legal empowert graag haar cliënten om (ook zelf) hun zaken op te lossen. Dat doen wij middels begrijpelijke adviezen, handige blogs en inspirerende workshops. In de afgelopen vier jaar hebben we op deze wijze 700.000 mensen mogen empoweren. Miss Legal heeft geen traditionele kantoren, spreekuren of inloopdagen van negen tot vijf. Wij werken volledig online, snel en zijn zeven dagen per week bereikbaar.

Ben jij als freelancer op zoek naar meer tips? Neem hier dan eens een kijkje.