Rechten bij vervanging Apple toestel

Vaak kan een consument rekenen op een vervangend product als zijn eigen product binnen de garantietermijn stuk gaat en niet meer gerepareerd kan worden. Dit is een dwingend recht van de consument, geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Je moet er immers op kunnen vertrouwen dat een fabrikant een deugdelijk product levert, die ook aan de verwachting voor levensduur voldoet.

Onlangs werd Apple voor de rechter gedaagd, omdat een consument niet tevreden was over de afhandeling van een klacht over een defecte telefoon. En.. ze werd in het gelijk gesteld.

Wat is er gebeurd?

Een consument kocht in december 2014 een nieuwe Iphone 6 plus 16 GB € 799,00 inclusief BTW. In augustus 2015 (ruim 8 maanden later) bleek dat de iPhone niet meer opgestart kon worden en zij nam contact op met Apple. Apple concludeerde dat het toestel niet meer gerepareerd kon worden en bood de consument een ander toestel, met gelijke specificaties als haar huidige toestel, aan. De consument accepteerde dit andere toestel niet. Het ging namelijk om een gereviseerd of ‘refurbished’ exemplaar.

Voor wie het nog niet wist: gereviseerde of ‘refurbished’, door Apple gecertificeerde producten, zijn tweedehands Apple producten die aan het strenge revisieproces van Apple worden onderworpen voordat ze te koop worden aangeboden.

De consument heeft Apple herhaaldelijk schriftelijk laten weten dat zij alleen vervanging door een nieuw toestel zou accepteren. Apple bleef bij het standpunt dat zij met vervanging door een refurbished toestel heeft voldaan aan de garantievoorwaarden. De consument accepteerde dit niet, ontbond schriftelijk de koopovereenkomst in september 2015 en stapte naar de rechter. Zij eiste vervanging van haar defecte toestel door een nieuw exemplaar van hetzelfde model, ofwel bevestiging van de ontbinding van de koopovereenkomst waardoor Apple haar de gehele koopsom van € 799,00 inclusief BTW zou moeten terugbetalen.

Apple’s garantievoorwaarden

Apple biedt bij nieuwe producten standaard 1 jaar fabrieksgarantie. In de garantievoorwaarden staat hierover het volgende:

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient in overeenstemming met de garantie, kan Apple, naar eigen inzicht, het volgende (laten) uitvoeren:

(i) reparatie van het Apple-product waarbij nieuwe of gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen, worden gebruikt, of

(ii) vervanging van het Apple-product door hetzelfde model (of, met uw toestemming, een product met soortgelijke functionaliteit) samengesteld uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die gelijk zijn aan nieuw voor wat betreft prestaties en betrouwbaarheid, of

(iii) de aankoopprijs aan u restitueren in ruil voor retournering van uw Apple-product.

In deze voorwaarden staat dus inderdaad niet specifiek vermeld dat een defect Apple-product altijd vervangen moet worden door een nieuw product. Hiermee zou je dus denken dat zij inderdaad aan haar eigen garantievoorwaarden heeft voldaan. Maar is dit volgens het Nederlandse consumentenrecht ook voldoende?

De beoordeling

De kantonrechter dacht hier toch anders over. Als een product niet aan de verwachtingen voldoet die je op grond van de koopovereenkomst mocht hebben, dan is er sprake van non-conformiteit (artikel 7:17 BW). Dat een nieuwe Apple-telefoon wel langer moet meegaan dan slechts 8 maanden, daar zijn beide partijen het over eens. Hier was dus inderdaad sprake van non-conformiteit.

Bij non-conformiteit heeft de consument recht op kosteloos herstel of (als herstel niet mogelijk is) vervanging van de geleverde zaak. De kantonrechter dient te beoordelen wat nu precies wordt bedoeld met “vervanging van de geleverde zaak”. Is dit altijd met een nieuw exemplaar of zou een gereviseerd toestel ook volstaan?

Om die vraag te beantwoorden wordt een arrest van het Hof van Justitie aangehaald uit 2008. In dit arrest wordt bepaald dat als er een defect product wordt geleverd, dat de leverancier dan de koopovereenkomst niet correct nakomt. Hij zou moeten opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die overeenkomst. Vooral nu de consument door middel van betaling van de koopsom wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. Vervanging door een nieuw toestel betekent dat de consument met vertraging een product ontvangt dat nu wel overeenstemt met de oorspronkelijke overeenkomst, een product dat hij van meet af aan al had moeten ontvangen.

Met behulp van dit arrest komt de kantonrechter tot de conclusie dat vervanging van een nieuw gekocht product, dat niet-conform blijkt te zijn, moet plaatsvinden door aan de koper een nieuw exemplaar te leveren.

Veroordeling

Nu de consument na ingebrekestelling van Apple de koopovereenkomst al had ontbonden, kan zij geen nieuw toestel meer vorderen. De kantonrechter veroordeelde Apple dan ook om de koopsom van € 799,00 te restitueren aan de consument.

Hoe kan Miss Legal jou helpen?

Wil je een specifiek advies voor jouw situatie? Neem gerust contactmet ons op voor een gratis 5 minuten advies.

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!