recht op scholing

Scholingsplicht werkgever: wanneer heb je recht op scholing?

Miss Legal schrijft regelmatig een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: wanneer heb je als werknemer recht op scholing? Sinds 1 juli 2015 heeft je werkgever een scholingsverplichting. De scholingsplicht is in de wet opgenomen om extra te waarborgen dat de werkgever in de werknemer investeert. Wat moet je als werknemer weten over de scholingsverplichting? En wanneer mag je werkgever studiekosten op jou verhalen? 

Wanneer heb je recht op scholing?

1) Bij de uitoefening van je functie: je hebt recht om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening voor je functie. Je werkgever dient zorg te dragen voor het op peil houden van de vereiste vaardigheden en bijbehorende certificaten/diploma’s die aan de functie verbonden zijn.

2) Bij een reorganisatie: indien je functie komt te vervallen. Je werkgever moet onderzoeken of er een andere functie binnen het bedrijf beschikbaar is.

3) Bij disfunctioneren: je werkgever dient je een verbetertraject aan te bieden of te onderzoeken of er een andere functie binnen het bedrijf beschikbaar is. Als dat het geval is moet hij je scholing aanbieden en je in staat stellen de scholing te volgen.

Heeft de scholingsplicht invloed op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst?

Ja! Zowel het UWV als de rechter neemt de scholingsplicht mee in de beoordeling van zijn beslissing.

UWV
Bij een reorganisatie moet je werkgever zich wenden tot het UWV. Het UWV oordeelt, op basis van het dossier dat de werkgever aanlevert, of er al dan niet een ontslagvergunning wordt verleend. Hiervoor moet er 1. sprake zijn van een redelijke grond en moet er 2. aan de herplaatsingsplicht zijn voldaan. De redelijke grond is een reorganisatie, één van de bedrijfseconomische omstandigheden. Binnen het bedrijf moet er worden gekeken of er een andere functie beschikbaar is, de herplaatsingsplicht genoemd. Om aan deze plicht te voldoen moet de werkgever de mogelijkheid onderzoeken of er binnen het bedrijf nog een andere passende functie beschikbaar is, al dan niet met behulp van scholing. Het UWV zal alleen een ontslagvergunning verlenen indien deze mogelijkheden zijn onderzocht.

Kantonrechter
Op het moment dat jij disfunctioneert, heeft je werkgever de kantonrechter nodig om je arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden. De kantonrechter beoordeelt of er sprake is van een redelijke grond en of er herplaatsingsmogelijkheden zijn. De redelijke grond is in dit geval disfunctioneren. Voor ontbinding op deze grond heeft je werkgever een dik dossier nodig. Hij moet je namelijk een verbeterplan aanbieden op het moment dat je disfunctioneert. Het verbeterplan dient duidelijke, concrete en meetbare doelstellingen te bevatten. Tijdens de uitvoering van het verbeterplan moet je werkgever ondersteuning aanbieden in de vorm van coaching of cursussen. Tevens moet hij een sturende rol innemen. De kantonrechter zal niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan indien je werkgever in de scholingsplicht tekort is geschoten.

Studiekosten terugbetalen?

Regelmatig wordt aan ons de vraag gesteld of een werkgever gemaakte studiekosten bij de beëindiging mag terugvorderen. Het is afhankelijk van de situatie of dit het geval is. Is er bijvoorbeeld een studiekostenovereenkomst gesloten? Daarnaast is het afhankelijk van de inhoud van de studieovereenkomst. Verder is van belang in wiens belang is de cursus of opleiding is gevolgd. Indien de inhoud van de studiekostenovereenkomst conform de regels is, dan mag je werkgever in bepaalde gevallen de kosten van je transitievergoeding aftrekken.

Meer carrière artikelen? Check onze uitgebreide Lifestyle NWS carrièrerubriek! Wil jij op de hoogte blijven van al het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!