auteursrecht website

Wie heeft het auteursrecht op mijn website?

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: wie heeft het auteursrecht op mijn website? Zoals al uitgelegd in de blogs over freelancers en auteursrecht, verkrijgt ook een websitebouwer automatisch het auteursrecht op jouw website als hierover niets is afgesproken. Volgens de wet heeft een opdrachtnemer namelijk het auteursrecht op een werk dat voor een opdrachtgever is gemaakt. Dit is niet zo als er sprake is van een dienstverband. Alles dat een werknemer tijdens werktijd (voor werk) maakt, komt auteursrechtelijk aan een werkgever toe.

Zet afspraken op papier

Spreek daarom met de websitebouwer af dat hij zijn auteursrechten op alle onderdelen van te bouwen website aan jou overdraagt. Zet deze afspraken op schrift en omschrijf goed wat wordt overgedragen. Wil de websitebouwer per se geen auteursrechten overdragen? Dan kun je ook – met een licentieovereenkomst – afspreken dat de websitebouwer toestemming verleent bepaalde handelingen met betrekking tot de website te verrichten, die op grond van het auteursrecht zonder licentie verboden zouden zijn.  Spreek in ieder geval af dat je de website mag aanpassen qua ontwerp en teksten, en dat de licentie eeuwigdurend, niet onopzegbaar en onontbindbaar is.

De websitehouder is in principe aansprakelijk

Het kan voorkomen dat een websitebouwer bij het bouwen een ontwerp of afbeelding van een ander gebruikt, waardoor inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht. In principe is de websitehouder (jij dus) daar aansprakelijk voor. Spreek daarom ook af dat de websitebouwer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op andermans intellectuele eigendomsrechten. Doet hij dat wel, dan is hij zelf aansprakelijk.

Heb je andere vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met MissLegal!