Wat kun je als werkgever doen bij onterecht ziekteverzuim?

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Het is een zorg voor iedere werkgever, of hij nu vijf of honderd werknemers heeft: ziekte van een werknemer. Maar de zorg wordt een last als de werknemer langdurig ziek is en niet meewerkt aan de re-integratie. Kun je de loonbetaling van je zieke werknemer stopzetten of opschorten? Wat moet je doen bij onterecht ziekteverzuim? In deze blog leggen we je uit wat je rechten en plichten zijn als je als werkgever met een zieke werknemer wordt geconfronteerd die niet wil meewerken aan zijn re-integratie.

Wanneer mag je de loonbetaling van je werknemer stopzetten?

In bepaalde situaties mag je de loonbetaling van je werknemer stopzetten, hieronder tref je een aantal voorbeelden aan. Je mag de loonbetaling van je werknemer stopzetten als hij:

  • opzettelijk de ziekte veroorzaakt: bij deze grond moet je als werkgever kunnen aantonen dat de werknemer opzettelijk ziek wilde worden. Sportbeoefening, operaties (sterilisatie en plastische chirurgie) en gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling na het plegen van een delict vallen hier niet onder. Deze grond is dus eigenlijk een dode letter;
  • weigert passende arbeid te verrichten (dit geldt ook voor tweedespoor re-integratie): de werknemer moet  meewerken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die het mogelijk maken om passende arbeid te verrichten;
  • zijn eigen genezing frustreert: dit houdt in dat de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt. Het (niet) meewerken aan mediation of het raadplegen van een arts kan hieronder vallen;
  • weigert mee te werken aan het plan van aanpak (pva): hierbij moet je denken aan het opstellen en het evalueren van het pva;
  • valse informatie heeft verstrekt: de ‘valse’ informatie moet betrekking hebben op een gebrek dat in de weg staat van het goed kunnen uitoefenen van de functie. Hierbij gaat het om de informatie die in het kader van een aanstellingskeuring (op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk)) wordt verstrekt;
  • zonder deugdelijke grond te laat zijn WIA-uitkering heeft aangevraagd: je werknemer moet 11 weken voor afloop van de 104 weken een WIA-uitkering aanvragen. Doet hij dat niet, zonder een deugdelijke grond, dan heeft hij geen recht op loon over de daardoor veroorzaakte wachttijdverlenging.

Loon stopzetten vs. opschorten

Je mag de loonbetaling opschorten als je werknemer zich niet houdt aan redelijke, schriftelijke controlevoorschriften. Als werkgever moet je kunnen controleren of de werknemer daadwerkelijk recht heeft op loon. Dit betekent dat je het loon mag opschorten als de werknemer weigert om informatie te geven over zijn ziekte. Hierbij moet je er wel op letten dat bij het opvragen van informatie 1. het controlevoorschrift aan je werknemer redelijk moet zijn; 2. het voorschrift schriftelijk moet zijn gegeven; en 3. je alleen bepaalde informatie mag opvragen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om naar de aard van de ziekte vragen. Bij het stopzetten van loon heeft de werknemer blijvend geen recht op loon. Bij het opschorten van loon moet de werkgever het niet uitbetaalde loon wel met terugwerkende kracht betalen zodra de werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet.

Let op: eerst waarschuwen!

In de wet is opgenomen dat de werknemer tijdig moet weten waar hij aan toe is zodat hij tijdig maatregelen kan treffen. Je moet dus eerst waarschuwen dat het geen gevolg geven aan een oproep of verzoek tot het stopzetten of het opschorten van loon zal leiden. Vervolgens moet je nog een keer waarschuwen voordat je daadwerkelijk tot het stoppen van loon kunt overgaan.

Bij onterecht ziekteverzuim naar de rechter!

Onterecht ziekteverzuim kan een ‘dringende reden’ opleveren. Dit houdt in dat je een geldige reden hebt om de arbeidsovereenkomst door de rechter te laten ontbinden. Hiervoor heb je een (dik) dossier nodig. Je moet kunnen bewijzen dat je werknemer fraudeert. Bij slechts een vermoeden van onterecht ziekteverzuim kan de rechter niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Als er een vermoeden bestaat dat de zieke werknemer niet echt ziek is, dan zou je een onderzoek uit kunnen laten voeren door onze, bij Miss Legal aangesloten Miss Spy Carina.

Miss Spy

Miss Spy is werkzaam als zelfstandig particulier onderzoeker, ook wel privédetective genoemd. Zij voert verschillende onderzoeken uit, zo ook voor werkgevers bij onterecht ziekteverzuim. De werkgever heeft in alle gevallen wel zelf altijd zijn verplichtingen jegens de werknemer, zo dient de werkgever zelf ook controles uit te voeren door bijvoorbeeld in contact te blijven met de zieke werknemer. Zoals aangegeven heb je bij onterecht ziekteverzuim bewijs nodig en dit bewijs kan onze Miss Spy voor jou verzamelen. Er zijn hier wel voorwaarden aan verbonden en ook dient zij zich te houden aan de geldende wet- en regelgevend.

Over Miss Legal

Miss Legal is een internationaal kantoor met vrouwelijke professionals in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne. Binnen Miss Legal spreken we Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks. Miss Legal empowert graag haar cliënten om (ook zelf) hun zaken op te lossen. Dat doen wij middels begrijpelijke adviezen, handige blogs en inspirerende workshops. In de afgelopen vier jaar hebben we op deze wijze 700.000 mensen mogen empoweren. Miss Legal heeft geen traditionele kantoren, spreekuren of inloopdagen van negen tot vijf. Wij werken volledig online, snel en zijn zeven dagen per week bereikbaar. Neem contact met ons op!

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!