reistijd

Reistijd is arbeidstijd, maar geen recht op loon

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: reistijd is arbeidstijd, geen recht op loon?

Op 31 oktober 2015 hebben wij de blog “wanneer is woon-werkverkeer wel arbeidstijd” geschreven. De aanleiding van de blog was het Tyco-arrest van het Europees Hof van Justitie (verder: het Hof). In eerste instantie was er hoop voor de Nederlandse reizende werknemer zonder een vaste of gebruikelijke werkplek. Maar inmiddels weten we beter: de Nederlandse rechter heeft zich uitgesproken in een zaak die door een buschauffeur tegen Connexxion was aangespannen. Wij geven je een update!

Europese rechter

In 2001 is het Skills-arrest gewezen. Hierin is bepaald dat reistijd als arbeidstijd kan worden gezien. In 2015 is door het Hof het Tyco-arrest (zie blog) gewezen, waarin dat werd bevestigd. Een korte samenvatting van het Tyco-arrest: de werkgever had in deze zaak het besluit genomen om de regionale kantoren af te schaffen. Volgens het Hof werden de werknemers de dupe van het besluit. Het Hof heeft toen geoordeeld dat de reistijd voor rekening van de werkgever komt op het moment dat er geen vaste of gebruikelijke werkplek is. Het Hof heeft hierbij wel expliciet vermeld dat het aan lidstaten wordt overgelaten om de hoogte van de beloning van de reistijd te bepalen.

Nederlandse rechter

Op 7 februari 2017 hebben drie Nederlandse rechters over een soortgelijke zaak geoordeeld: een buschauffeur van Connexxion was voor een bepaalde tijd gedetacheerd en vroeg over deze periode een extra vergoeding voor de reistijd. Hij deed een beroep op het Skills en Tyco-arrest. De kantonrechter stelde de buschauffeur in het gelijk, over deze periode kreeg hij een bedrag van € 9.296,88 bruto toegewezen. In hoger beroep bleek het recht niet aan de kant van de buschauffeur te staan. De advocaat van Connexxion stelde zich op het standpunt dat deze tijd inderdaad wel als arbeidstijd kon worden gezien, maar dat daaruit niet volgt dat er loon verschuldigd is. De Nederlandse rechters waren het hiermee eens.

Wat hebben we dan aan het Tyco-arrest?

De Nederlandse werknemer zonder vaste werkplek heeft pech: in de Nederlandse wet is namelijk geen verplichting tot vergoeding van reistijd is opgenomen. Deze bepaling zal door de wetgever ook niet worden gewijzigd nu het Hof die verplichting niet heeft opgelegd. Check wel je cao: het kan zo zijn dat er toch een bepaling over reistijd is opgenomen en dat je recht hebt op loon tijdens de reistijd. Vragen? Neem contact met ons op!

Over Miss Legal

Miss Legal is een internationaal kantoor met vrouwelijke professionals in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne. Binnen Miss Legal spreken we Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks. Miss Legal empowert graag haar cliënten om (ook zelf) hun zaken op te lossen. Dat doen wij middels begrijpelijke adviezen, handige blogs en inspirerende workshops. In de afgelopen vier jaar hebben we op deze wijze 700.000 mensen mogen empoweren. Miss Legal heeft geen traditionele kantoren, spreekuren of inloopdagen van negen tot vijf. Wij werken volledig online, snel en zijn zeven dagen per week bereikbaar.

Fixed Fee

Bij ons betaal je niet per uur, maar een vast bedrag per sessie, advies of oplossing. Miss Legal werkt in teams van juristen, fiscalisten, financiële adviseurs, advocaten, notarissen, particuliere recherches, business coaches en psychologen. Hiermee is Miss Legal de enige one-stop-legalshop waar je hulp krijgt op alle mogelijke gebieden, zowel nationaal als internationaal. Afhankelijk van je vraag, koppelen wij jou aan een specialist die jouw contactpersoon wordt en met wie je eventueel ook face to face kunt afspreken. Schakel Miss Legal in als strategisch partner die jou helpt met je juridische, financiële en fiscale vragen op het gebied van ondernemerschap, werk en familieleven. Zie ook onze ‘zusjes’, Miss Psychology en Bizzy Beezz!

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!