Overwerken: wanneer heb je recht op een vergoeding?

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: wanneer heb je recht op vergoeding na overwerk? Op 24 februari verscheen in het FD het volgende artikel: “Japan wil ‘dood door overwerk’ tegengaan. Een deuntje van de film Rocky om stipt 18:00 uur, een beloning van 50.000 yen als je vijf dagen achtereen vrij neemt of gewoon het licht uit om 20:00 uur. (…) Onderzoek wees eerder uit dat een kwart van de Japanse bedrijven werknemers heeft die maandelijks ruim 80 uur overwerken.”

Nederland

Op 2 maart schreef de Telegraaf: “Nederland is Europees kampioen overwerken. Ruim drieënhalf miljoen mensen werken regelmatig in het weekend, ’s avonds of ’s nachts, en bijna tweeënhalf miljoen zo nu en dan.” Overwerken is dus een wereldwijd fenomeen en Nederlandse werknemers kunnen er dus ook wat van, maar wanneer heeft een werknemer recht op een vergoeding? In dit artikel besteden wij aandacht aan het onderwerp overwerken en de overwerkvergoeding.

Wanneer is er sprake van overwerken?

In de wet is geen definitie van het begrip “overwerken” opgenomen. Een werknemer werkt over als hij buiten de reguliere werktijden en contracturen extra werkt. Op het moment dat een werknemer overwerkt is het de vraag of die overuren voor vergoeding in aanmerking komen. Bepalingen over overwerken zijn over het algemeen in de arbeidsovereenkomst en/of in een van toepassing zijnde CAO of personeelsreglement opgenomen. Per 1 juli 2017 wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Dit houdt onder andere in dat er in de wet een bepaling over meerwerk wordt opgenomen. Het is (nog) niet bekend wanneer meeruren (meerwerk) als overuren kunnen worden aangemerkt, uiteraard houden wij je op de hoogte!

Discussie over overwerken

Het komt regelmatig voor dat de werkgever en de werknemer geen afspraken over overwerken hebben gemaakt. De discussie tussen de werkgever en werknemer ontstaat 1) wanneer het niet duidelijk is of een bepaalde opdracht wel of niet onder ‘overwerk’ valt, 2) als de werknemer moet overwerken zonder dat afspraken zijn gemaakt over de vergoeding. Bij bepaalde functies is een vergoeding voor overwerken inbegrepen, 3) in deze situatie ontstaat er discussie op het moment dat de werknemer niet incidenteel maar structureel moet overwerken.

Rechter

Op het moment dat de werkgever en werknemer er niet uitkomen, stappen zij naar de rechter. Bij overwerk moet worden vastgesteld dat 1) de werkgever met de overuren heeft ingestemd, of 2) het overwerk door de werkgever is opgedragen. Daarnaast stelt de rechter dan vast of er in de arbeidsrelatie specifieke regels gelden voor overwerk en/of op andere tijden gewerkte uren. Het kan namelijk voorkomen dat een bepaalde opdracht op overwerk lijkt, maar dat deze uren toch onder de contracturen vallen.

Overwerk en WW-uitkering

In de Werkloosheidswet is de bepaling opgenomen dat voor de berekening van het aantal arbeidsuren, de uren waarin de werknemer overwerk heeft verricht, buiten beschouwing worden gelaten. Met andere woorden: de extra uren die een werknemer maakt die inherent zijn aan zijn functie en de extra uren die een werknemer op grond van de cao moet verrichten (die zonder de cao als overuren zouden worden aangemerkt) worden niet als overwerk aangemerkt.

Over Miss Legal

Heb je als werkgever of werknemer vragen over een overwerkvergoeding? Neem contact met ons op! Miss Legal is een internationaal kantoor met vrouwelijke professionals in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne. Binnen Miss Legal spreken we Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks. Miss Legal empowert graag haar cliënten om (ook zelf) hun zaken op te lossen. Dat doen wij middels begrijpelijke adviezen, handige blogs en inspirerende workshops. In de afgelopen vier jaar hebben we op deze wijze 700.000 mensen mogen empoweren. Miss Legal heeft geen traditionele kantoren, spreekuren of inloopdagen van negen tot vijf. Wij werken volledig online, snel en zijn zeven dagen per week bereikbaar.

 

Meer carrière-artikelen lezen? Check onze uitgebreide Lifestyle NWS carrièrerubriek!
Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!