ziek kind

Loon doorbetalen als het kind van je werkneemster ziek is?

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: vragen van werkgevers met betrekking tot calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof.

Je werkneemster verschijnt op het werk. Na een paar uur komt zij met de mededeling dat zij haar zieke kind moet ophalen van de crèche of school. Bij jou rijst de vraag: moet je nu haar loon doorbetalen?! Wanneer een werkneemster een beroep mag doen op een verlofregeling wordt in de werknemersblog behandeld. In deze blog wordt specifiek ingegaan op de vragen van werkgevers met betrekking tot calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof.

Calamiteitenverlof [*]

Voor de vereisten van het calamiteitenverlof verwijzen wij naar de werknemersblog. Het calamiteitenverlof staat in de cao of een andere collectieve regeling ook bekend als ‘buitengewoon verlof’ of ‘bijzonder verlof’. Voor de werkgever zijn de volgende vragen van belang:

  • Moet ik toestemming geven als mijn werkneemster calamiteitenverlof wil opnemen? Nee, je werkneemster heeft geen uitdrukkelijke toestemming van jou nodig om het verlof op te nemen.
  • Wanneer mag mijn werkneemster calamiteitenverlof opnemen? Het moet gaan om een zeer bijzondere omstandigheid. Hieronder valt de situatie van de plotselinge ziekte van een kind. Het moet gaan om de eerste opvang in een noodsituatie.
  • Ik heb twijfels over dat er werkelijk sprake is van een bijzondere omstandigheid, en nu? Je mag als werkgever achteraf vragen of het verlof nodig was, je werkneemster moet hiervan bewijs kunnen overleggen.

Kortdurend zorgverlof [*]

Voor de vereisten van het kortdurend zorgverlof verwijzen wij naar de werknemersblog. Voor de werkgever zijn de volgende vragen van belang:

  • Wanneer is er sprake van noodzakelijke verzorging (het eerste vereiste bij kortdurend zorgverlof)? Het gaat er niet alleen om dat er behoefte is om het kind te verzorgen, maar dat je werkneemster de enige is die voor het kind kan zorgen. Een alleenstaande moeder voldoet aan dit vereiste. Heeft je werkneemster iemand binnen het gezin die voor het kind kan zorgen dan is er niet aan dit vereiste voldaan.
  • Hoe ga ik om met het calamiteitenverlof dat overgaat in kortdurend zorgverlof? Het kan voorkomen dat je werkneemster eerst een beroep doet op het calamiteitenverlof en dit verlof overgaat in kortdurend zorgverlof. In dat geval eindigt het calamiteitenverlof na één dag. Let op: je kunt niet achteraf een dag waarop een beroep is gedaan op calamiteitenverlof als kortdurend zorgverlof omzetten. Hiervan kun je alleen afwijken als dit in een cao of ondernemingsregeling is bepaald.
  • Mag ik aan mijn werkneemster vragen om in plaats van verlof vakantiedagen op te nemen? Nee, als je werkneemster recht heeft op verlof mag je niet aan haar vragen om vakantiedagen op te nemen.
  • Bouwt mijn werkneemster vakantie op tijdens het verlof? Over opbouw van vakantiedagen tijdens het kortdurend zorgverlof is geen regeling in de wet terug te vinden. Toch gaat men in de praktijk ervan uit dat je over de verlofdagen wel vakantiedagen opbouwt.

Langdurend zorgverlof

Voor de vereisten van het langdurend zorgverlof verwijzen wij naar de werknemersblog. Voor de werkgever zijn de volgende vragen van belang:

  • Moet bij dit verlof ook sprake zijn van noodzakelijke verzorging? Nee, bij dit verlof hoeft er geen sprake te zijn van noodzakelijke verzorging (zoals bij kortdurend zorgverlof), geestelijke ondersteuning valt er ook onder. Dat er medische zorg aanwezig is, is dus géén reden om het verlof te weigeren.
  • Waarom hoef ik bij langdurend zorgverlof geen loon door te betalen? Dit komt omdat de verplichting van de werkneemster om te werken wordt opgeschort. Daarmee vervalt ook tijdelijk de verplichting tot loondoorbetaling.
  • Bouwt mijn werkneemster vakantie op tijdens het verlof? Over de opbouw van vakantiedagen tijdens langdurend zorgverlof is wel een regeling in de wet opgenomen. Je werkneemster bouwt dus wel vakantiedagen op, hoewel zij geen recht heeft op loon.

[*] Let op: bij Calamiteitenverlof en kortdurend zorg

Bij calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof kan er van de 70 en 100% van je laatstverdiende loon worden afgeweken. Dit betekent dat er een bepaling in de cao of een andere collectieve regeling is opgenomen waarin een ander percentage is opgenomen. Je doet er dus verstandig aan om te checken of er een cao of collectieve regeling op jouw arbeidsrelatie van toepassing is.

Hoe kan Miss Legal jou helpen?

Wil je een specifiek advies voor jouw situatie? Neem gerust contact met ons op voor een gratis 5 minuten advies. Miss Legal is een one-stop-legalshop voor al jouw juridische vragen! Wij werken in teams van juristen, fiscalisten, financiële adviseurs, advocaten, notarissen, privé detectives, business coaches en psychologen. Miss Legal is internationaal actief met vestigingen in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne.

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!