zwangere vrouw

Wat kost een zwangere vrouw?

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: wat kost een zwangere vrouw? De vraag die geen werkgever hardop durft te stellen, maar wat we wel allemaal willen weten: wat kost een zwangere vrouw een werkgever?

Het verhaal van Marloes

Marloes raakt na zeven weken zwangerschap arbeidsongeschikt. Omdat ze extreem veel last heeft van misselijkheid en overgeven, wordt ze in het ziekenhuis opgenomen. Haar werkgever is alles behalve blij met deze situatie en ziet een zwangere vrouw als een kostenpost, waar hij liever vandaag dan morgen afscheid van neemt. Maar welke kosten maakt de werkgever daadwerkelijk?

Uitkering tijdens en na de zwangerschap

Een werkneemster heeft net voor haar bevalling recht op minimaal zestien weken zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering tijdens en na de zwangerschap. Ze heeft tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsuitkering recht op 100% van haar dagloon, met een maximum van €198,28 per dag (door het UWV vastgesteld bedrag voor 2015). Deze uitkering wordt door de werkgever betaald. Deze kosten kan de werkgever vergoed krijgen van het UWV. Verdient een werkneemster meer dan het maximale dagloon, dan is het afhankelijk van haar CAO of haar werkgever het bedrag tot de daadwerkelijke 100% aanvult. Is er geen CAO, of wordt er niets over de aanvulling vermeld, dan kan de werkgever alsnog besluiten om het salaris tot 100% aan te vullen. Dit is dan wel voor eigen rekening van de werkgever.

De zwangerschapsuitkering aanvragen

De werkgever moet de zwangerschapsuitkering voor de werkneemster aanvragen bij het UWV. De uitkering moet tussen de vier en twee weken voor de ingang van het verlof zijn aangevraagd. Ook moet de zwangerschapsverklaring van de werkneemster minimaal één jaar worden bewaard. Het UWV kan deze verklaring namelijk nog achteraf opvragen. Een zwangerschapsverklaring is een bewijs van de zwangerschap, verstrekt door de verloskundige, huisarts of behandelend specialist. Er staat op wie er zwanger is en wanneer ze is uitgerekend.

Ziek tijdens de zwangerschap

Hoe zit het met de kosten wanneer een werkneemster net als Marloes ziek wordt tijdens haar zwangerschap? Ook deze ‘gewone’ loonkosten mag de werkgever declareren bij het UWV. Wordt een werkneemster ziek vóór haar zwangerschapsverlof, dan kan er voor haar een Ziektewetuitkering worden aangevraagd. Zij krijgt de Ziektewetuitkering dan vanaf haar eerste ziektedag en deze uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is of totdat haar zwangerschapsverlof begint.

Ziek tijdens het zwangerschapsverlof

Wordt een werkneemster tijdens haar zwangerschapsverlof ziek, dan hoeft dit niet aan het UWV te worden doorgegeven, omdat ze dan geen recht heeft op een Ziektewetuitkering. De werkgever ontvangt dan ‘gewoon’ de voor haar aangevraagde zwangerschapsuitkering en betaalt het loon van de werkneemster door.

Ziek na zwangerschapsverlof

Wanneer de werkneemster na haar zwangerschapsverlof nog niet kan werken door ziekte als gevolg van haar zwangerschap of bevalling, dan komt zij in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. De werkgever dient deze voor haar aan te vragen bij het UWV. De uitkering is 100% van het dagloon met als maximum het maximumdagloon van €198,28 en de werkneemster krijgt deze uitkering maximaal twee jaar.

Let op! Heeft de werkneemster ook maar één dag na haar zwangerschapsverlof gewerkt, dan kan de werkgever géén Ziektewetuitkering voor haar aanvragen. UWV is dan van mening dat de ziekte niet aansluitend is. Wanneer de ziekte wél aansluit op de verlofperiode, maar geen oorzaak heeft in de zwangerschap of bevalling, dan kan er ook geen Ziektewetuitkering worden aangevraagd.

In de praktijk

In de praktijk gaat het helaas nog vaak onnodig mis op de werkvloer. Werkgevers laten duizenden euro’s liggen door onwetendheid met alle gevolgen van dien. Door gebrek aan kennis worden niet alleen werkgevers financieel benadeeld, maar worden hardwerkende goed opgeleide vrouwen tekort gedaan en lopen werkgevers het risico dat het verloop onder vrouwen zal toenemen.

Ondernemer, verdiep je meer in je rechten en maak er gebruik van!

Wat kan Miss Legal voor jou betekenen?

Juridisch advies nodig? Dan kan dat bij Miss Legal voor een vaste prijs. Wij zijn een one-stop-legalshop voor al jouw juridisch vragen, gevestigd in Nederland, België, Spanje en Portugal. Wil je gewoon even met ons bellen of chatten? Dan kan dat uiteraard ook!

 

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!