Heeft je stagiair een arbeidsovereenkomst?

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: heeft je stagiair een arbeidsovereenkomst? Je bedrijf wordt groter en je kunt wel een paar extra handen gebruiken. Een extra werknemer in dienst nemen is geen optie en daarom neem je een stagiair in dienst. Stageovereenkomsten vertonen doorgaans kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Als docent en jurist arbeidsrecht wordt aan mij wel eens de vraag gesteld waar een werkgever op moet letten bij het aanbieden van een stageovereenkomst. Hieronder een paar punten om in de gaten te houden.

Rechtszekerheid

Over het algemeen kom je als werkgever niet voor verrassingen te staan. De rechtszekerheid verzet zich namelijk in het algemeen ertegen dat de ene overeenkomst (bijvoorbeeld een stageovereenkomst) geruisloos wordt vervangen door een andere overeenkomst (de arbeidsovereenkomst). Een stageovereenkomst heeft immers een geheel ander karakter. Zowel de werkgever als de stagiair is er immers bij gediend dat duidelijk is vanaf welk moment een wijziging tot stand komt, zodat zij niet overvallen kunnen worden met niet gewenste of niet voorziene consequenties.

Verschil tussen een stage- en een arbeidsovereenkomst

Kort samengevat: volgens vaste jurisprudentie kan een overeenkomst als stageovereenkomst worden aangemerkt als de activiteiten van de stagiair overwegend gericht zijn op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring, met het oog op de voltooiing van een opleiding. De Hoge Raad zegt hierover het volgende: “Bij de toetsing of een rechtsverhouding beantwoordt aan de criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien”. De toets ziet er als volgt uit:

  • Wordt er voldaan aan de elementen: loon, arbeid en gezag? Lees hierover meer in onze blog [*]
  • Welke rechten en plichten hadden partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen?
    Op welke wijze hebben partijen uitvoering gegeven aan hun rechtsverhouding?
  • Niet één enkel kenmerk is beslissend, maar de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden, worden in hun onderling verband bezien.

Wanneer is een stageovereenkomst toch een arbeidsovereenkomst?

Als werkgever moet je voorkomen dat de stageovereenkomst bij de uitvoering niet overeenkomt met de criteria van de arbeidsovereenkomst. Voorbeeld: het toekennen van een (te) hoge stagevergoeding kan een aanwijzing zijn dat de werkzaamheden gericht zijn op productie in plaats van het leerelement. De mate van productiviteit is in dit kader niet relevant. Indien er geen verplichting tot het betalen van loon in de overeenkomst is opgenomen dan kan het omgekeerde het geval zijn. Zoals eerder is vermeld is niet één enkel kenmerk beslissend.

Heb jij als werknemer of werkgever vragen over de overeenkomst met je stagiair?

Boek dan direct via deze link een 30 minuten brainstormsessie met onze arbeidsrecht professional om antwoorden te krijgen op al je vragen!

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!