Elektrische auto? Een tussenstand

Elektrische auto? Een tussenstand

Deze week kwam de Europese Commissie met een volgens haar  ambitieus voorstel; de CO2 uitstoot van nieuwe auto’s en kleine bestelauto’s in 2030 moet 30% lager zijn dan in peiljaar 2021. Het voorstel wordt van 2 kanten beschoten; milieuorganisaties vinden het een waardeloos voorstel omdat op deze wijze het klimaatakkoord van Parijs niet gehaald wordt en aan de andere kant vindt de machtige autolobby dat het voorstel veel te ver gaat.

Ter herinnering; in het Regeerakkoord van Rutte III staat dat in Nederland uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn.

Van de politiek moet de elektrische auto het niet hebben

Een conclusie is dus wel duidelijk; van de politiek moet de elektrische auto het niet hebben. In 2030 zal er op deze wijze te weinig modellenaanbod zijn vanuit de Europese auto-industrie om met elke portemonnee een elektrische auto te kunnen kopen. De vraag is ook of de benodigde infrastructuur op orde zal zijn. De Europese commissie stelt een investeringssubsidie voor van 800 miljoen Euro voor de aanleg van 27.000 laadpalen in Europa en 200 miljoen Euro voor de ontwikkeling van betere accu’s. Bedenk dan dat in Nederland op 1 januari 2017 al zo’n 27.000 laadpalen beschikbaar waren.

Onderstaand het huidige aanbod van volledig elektrisch aangedreven auto’s:


Persoonlijk worden wij als autoliefhebber niet echt blij van de auto’s op het bovengenoemde lijstje, nog even afgezien van de hoge prijzen voor deze auto’s. Natuurlijk, veel autofabrikanten geven aan dat elektrisch de toekomst is en dat ze nieuwe elektrische modellen aan het ontwikkelen zijn. Aan de andere kant willen ze geen haast maken met het uitfaseren van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. En in Europa denken ze daar mee weg te komen.

Of toch niet?

Een paar overwegingen:

 1. De Europese autofabrikanten graven hun eigen graf als ze te langzaam overschakelen op elektrisch aanbod. Er zullen nieuwe fabrikanten opstaan die wel alleen emissieloze auto’s maken tegen een betaalbare prijs.
 2. Opkomende landen zoals China en India zullen al veel eerder dan in 2030 alleen emissieloze auto’s toestaan op hun wegen.
 3. Elektrische auto’s veroorzaken ook koolstofdioxide (CO2), want elektriciteit wordt nog veelal opgewekt door (bruin)kolencentrales. Gemiddeld is dit 200 gram per kilometer en dat is flink meer dan een gemiddelde dieselauto. Ook de productie en recycling van accu’s is een grote bron van CO2.
 4. Brandstofmotoren worden steeds schoner.
 5. Grotere elektrische voertuigen kunnen een hogere broeikasgasuitstoot hebben dan kleinere conventionele voertuigen, wanneer naar de hele levenscyclus gekeken wordt.
 6. De autosector biedt werk aan twaalf miljoen Europeanen.
 7. Onderhoud: de elektrische auto is goedkoper in onderhoud door minder bewegende onderdelen in de aandrijflijn ten opzichte van brandstofauto’s.
 8. Verwacht wordt dat de prijzen van elektrische auto’s in 2025 nagenoeg gelijk zullen zijn aan vergelijkbare auto’s met fossiele brandstofmotoren.
 9. De energiedichtheid van accu’s wordt steeds hoger en de oplaadtijd steeds korter.
 10. Omvang van wind- en zonne-energie neemt fors toe de komende jaren.
 11. Productie van waterstof gaat momenteel met een erg energieverslindende methode waarbij nog CO2 vrijkomt, ongeveer een derde van wat ontstaat met olieraffinage. Zie het artikel dat wij hierover publiceerden.

Onze conclusies:  

 1. Europese autofabrikanten zullen door de ontwikkelingen (wetgeving en autofabrikanten) in landen buiten Europa gedwongen worden om in een heel rap tempo volledig over te stappen op de productie van elektrische auto’s. In ieder geval voor 2030.
 2. Op de langere termijn (na 2030) zullen auto’s op waterstof de voorkeur krijgen boven alleen elektrisch aangedreven auto’s. Overigens is een auto op waterstof (technisch gezien)ook een elektrisch aangedreven auto.
 3. De taak van de overheid is te bewaken dat er volledige dekking over het land is van voldoende oplaadpunten.
 4. De invloed van de politiek in Europa is verder te verwaarlozen. De marktpartijen zullen het transitie-tempo bepalen.

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!