werkstress

Een opdrachtovereenkomst maken als ZZP’er

Als zzp’er ben je minder goed beschermd dan als werknemer. Zonder extra verzekering word je bijvoorbeeld niet doorbetaald bij ziekte en krijg je geen uitkering wanneer de opdrachtgever een opdracht tussentijds opzegt. Ook moet je je beschermen tegen schade die ontstaat bij het uitvoeren van een opdracht. Daarom is het zo belangrijk om voorafgaand aan elke opdracht een opdrachtovereenkomst te formuleren. Hoe pak je dat laatste professioneel aan? Waaraan moet een opdrachtovereenkomst voldoen? Drie zzp-adviseurs geven tips.

1. Een mailtje is niet genoeg

Is het maken van een opdrachtovereenkomst altijd nodig? Is je mailcontact over een opdracht niet voldoende? ‘Overeenkomsten die via e-mail zijn aangegaan, zijn in de meeste gevallen ook rechtsgeldig’, zegt bestuurslid Leo Kits van Stichting ZZP Nederland. ‘Maar omdat e-mail een vluchtig communicatiemiddel is, worden de voorwaarden van de opdracht ook vaak niet goed uitgeschreven.’

Jurist Irene van Hest van FNV Zelfstandigen: ‘Uit een e-mailconversatie kan wel in bepaalde mate blijken wat de inhoud van de opdracht is, maar door geen overeenkomst te sluiten en geen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, gelden enkel de regels die zijn geformuleerd binnen het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent onder andere dat de opdrachtgever te allen tijde kan opzeggen en de opdrachtnemer juist niet. Ook is je aansprakelijkheid als opdrachtnemer niet beperkt, als je hierover niets regelt.’

2. Pak de zaken grondig aan

Welke onderwerpen moeten in een opdrachtovereenkomst aan bod komen? Van Hest: ‘De opdrachtovereenkomst bevat in ieder geval de kerntaken. Dat zijn de variabele elementen van elke afzonderlijke overeenkomst, zoals de contractpartijen, de te verrichten diensten of de te leveren goederen, de prijs of het honorarium, enzovoort.’

3. Vergeet je algemene voorwaarden niet

Wat zijn algemene voorwaarden? Van Hest: ‘De algemene voorwaarden regelen de zaken die gelden voor alle overeenkomsten die je als zzp’er sluit, waaronder betaling, beperking van je aansprakelijkheid, overmacht, reclameren, opschorting, ontbinding, garantie, verjaring, eigendomsvoorbehoud, tussentijdse wijziging van de opdracht, tussentijdse opzegging van de opdracht, meer-/minderwerk, oplevering, auteurs- en octrooirecht en geschillenregeling. Hanteer je geen algemene voorwaarden, dan zul je ervoor moeten zorgen dat de opdrachtovereenkomst ook deze onderwerpen bevat.’

4. Laat de overeenkomst ondertekenen

Hoe breng je de opdrachtovereenkomst onder de aandacht bij je opdrachtgever? Moet je ervoor zorgen dat die de overeenkomst ondertekent voordat je begint? ‘Je kunt de overeenkomst opsturen per e-mail of post en vragen of deze voor een bepaalde datum wordt teruggestuurd’, zegt zzp-coach Debby Smit van Smit Training & Coaching. ‘Beter is nog om even langs de opdrachtgever te rijden en de overeenkomst te laten tekenen. Zo voorkom je dat je erop zit te wachten. Ik zou dit zeker doen voordat je begint. Zo voorkom je dat je werk voor niets aan het doen bent.’

Van Hest: ‘Geef aan dat je je werkzaamheden uitvoert op basis van een overeenkomst, zorg ervoor dat je je algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ook ter hand stelt aan de opdrachtgever, en zorg ervoor dat zowel de overeenkomst wordt ondertekend, als voor ontvangst van de algemene voorwaarden wordt getekend.’

5. Maak het jezelf gemakkelijk

Waar kunnen zzp’ers modelovereenkomsten vinden? Kits: ‘Op het internet zijn er legio te vinden. Stichting ZZP Nederland stelt ze bijvoorbeeld ter beschikking voor aangeslotenen.’ Van Hest: ‘Ook FNV Zelfstandigen stelt aan haar leden modelovereenkomsten ter beschikking. Daarnaast biedt FNV Zelfstandigen de mogelijkheid om je overeenkomsten te laten screenen en waar nodig aan te passen.’

6. Of schakel professionele hulp in

Wordt het je allemaal te juridisch? Smit: ‘Je kunt je algemene voorwaarden ook eenmalig door een jurist op laten maken en die vervolgens bij elke klant opnieuw aanpassen. Dan weet je in ieder geval zeker dat je alles erin hebt staan, juridisch gezien.’

Kits: ‘Je kunt een jurist inschakelen om zowel je opdrachtovereenkomst als je algemene voorwaarden te laten controleren.’

7. Laat modelovereenkomsten van je opdrachtgever screenen

Wat als je opdrachtgever zelf met een overeenkomst komt? Van Hest: ‘Het komt geregeld voor dat de opdrachtgever uitsluitend wenst te werken met zijn eigen modelovereenkomst en uitsluitend zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Maak dan gebruik van de mogelijkheid om ook deze opdrachtovereenkomst te laten screenen door een jurist, bijvoorbeeld van FNV Zelfstandigen. Zo voorkom je dat je bijvoorbeeld een te vergaande aansprakelijkheid accepteert of akkoord gaat met betalingscondities die voor jou niet acceptabel zijn.’

Bron: Intermediair, Jolein de Rooij
Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!