auteursrecht tegen namaak

Auteursrecht: bescherm je tegen namaak

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag alles over auteursrecht: hoe bescherm je je tegen namaak? Iedere ondernemer die eigen producten verkoopt zal het hebben: de angst voor copycats. Gelukkig kun je je tegen namaak beschermen met intellectueel eigendomsrechten, waarvan auteursrechten de belangrijkste zijn voor de modebranche.

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht is een exclusief recht van de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk, om dit werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het auteursrecht hoef je niet te registreren, maar komt het ‘werk’ automatisch toe als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet het werk origineel zijn er moeten er creatieve keuzes zijn gemaakt. Een foto is bijvoorbeeld (vrijwel) altijd auteursrechtelijk beschermd, maar ook een kledingstuk kan dat zijn. Zo rust op de Bavaria-jurk van Supertrash auteursrecht.

Waarom is auteursrecht tegen namaak belangrijk?

Fotografen en kunstenaars zijn gebaat bij het auteursrecht. Zo kunnen zij zich immers verzetten tegen iedereen die hun werk zonder hun toestemming gebruikt of namaakt. Maar ook ontwerpers of ondernemers kunnen het auteursrecht gebruiken om namaak tegen te gaan. Niet alleen de feitelijke maker van een werk kan namelijk bescherming inroepen, maar ook degene die het auteursrecht in handen heeft gekregen, zoals een werkgever die een ondergeschikte de opdracht heeft gegeven om het werk te maken.

Er is een copycat. Hoe helpt het auteursrecht mij?

Wat nu als je ziet dat jouw jas of schoen wordt nagemaakt? Jouw originaliteit en creativiteit is dan voortaan ook bij een ander te koop, en misschien zelfs voor een lagere prijs. Je wilt je dan natuurlijk beschermen tegen deze copycat, en ervoor zorgen dat de concurrent stopt met het namaken van je producten. Of daarvoor aan jou een redelijke vergoeding betaalt.

De grote oplossing

Stap één is om een nette brief te schrijven aan de concurrent. Leg uit dat je bepaalde producten verkoopt, en hebt gezien dat deze producten door hem worden nagemaakt, althans erg op jouw producten lijken. Beroep je vervolgens op je auteursrecht en onderbouw waarom jou en je producten dit recht toekomt. Denk hierbij aan de originaliteit en creativiteit van het product én waarom jij de rechthebbende bent. Alleen jij hebt door het auteursrecht het recht dit product op de markt te brengen en te verveelvoudigen. De concurrent maakt dus inbreuk op jouw auteursrechten. Vraag vervolgens om met de inbreukmakende werkzaamheden te stoppen.

Wat kan Miss Legal voor jou doen?

Miss Legal kan je uiteraard helpen bij de vraag of jou auteursrecht toekomt, en hoe je je brief het beste kunt opstellen. Mocht de copycat geen gehoor geven aan je verzoek, dan kan een juridische procedure worden opgestart. Dit betekent dat we de namaak-zaak gaan voorleggen aan de rechter.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Miss Legal!

Volg jij Lifestyle NWS al op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest voor het laatste lifestyle nieuws?