gesprek

Gesprekken voeren met lastige types

Je hebt je gesprek goed voorbereid, je weet wat je wilt en van tevoren heb je al een antwoord klaar op elk mogelijk weerwoord. Maar toch loopt het gesprek niet en bereik je niets. Waarom niet? Het is je gesprekspartner: ben jij nou gek geworden of is er gewoon niet met hem of haar te praten? Vaak blijkt dat het stroeve verloop inderdaad niet aan jou ligt, maar dat je te maken hebt met een van de vier archetypes van de lastige gesprekspartners. Hierbij vier profielschetsen en bijbehorende omgangstips om toch je doel te bereiken.

Type 1: De apenrotskoning of koningin

Het alfamannetje of vrouwtje, ook in gesprekken.

Kenmerken: wil altijd en overal graag de macht hebben, ook in gesprekken.
Probleem: ieder verzet tegen hem of haar leidt inhoudelijk tot niets. Immers, je beconcurreert elkaar dan om de macht en de aandacht, met als resultaat een gesprek op puur relationeel niveau.
Omgangstip: bevestig dit type in zijn of haar belangrijkheid als je inhoudelijk verder wilt komen. Luister meer dan dat je zegt en doe voorstellen en suggesties in het belang van de ander. Zo verleid je de andere persoon alsnog tot een constructief gesprek.

Type 2: De stille

De vleesgeworden onderdanigheid die het liefst niets zegt.

Kenmerken: zegt het liefst helemaal niets of twijfelt enorm.
Probleem: lange, ergerniswekkende stiltes en het gevoel dat je geen stap verder komt. Risico is dat je die ergernis laat blijken, wat hem of haar zal verleiden tot nog meer teruggetrokken gedrag.
Omgangstip: stel veel vragen en probeer zo te verleiden meer te vertellen. Toon begrip voor twijfel en geef daarbij extra informatie die je steeds koppelt aan het doel van het gesprek. Geef de ander ook zo veel mogelijk ruimte.

Type 3: De anti-persoon

Is het bij voorbaat met niets eens en heeft overal kritiek op.

Kenmerken: ziet in gesprekken alles negatief, en valt anderen (persoonlijk) aan.
Probleem: dit type werkt vaak intimiderend, waardoor je je overrompeld kunt voelen. Beledigingen liggen op de loer.
Omgangstip: behoud altijd non-verbaal contact: wend je niet af en blijf oogcontact maken. Word je aangevallen of beledigd? Laat dan een stilte vallen om de ander tot rust te laten komen. Stel bovendien duidelijk je grenzen en koppel ook bij dit type steeds terug naar het doel van het gesprek.

Type 4: De hand-in-hand-persoon

Doet het liefst alles samen en biedt continu een helpende hand.

Kenmerken: dit type doet alles het liefst samen. Deelt zijn of haar ervaringen en werkzaamheden en wil je altijd en overal graag helpen.
Probleem: dringt zich te veel op en wil alles mede bepalen. Het is moeilijk om je tegen zo veel vriendelijkheid en bereidwilligheid te verzetten. Maar dat kan vervolgens leiden tot verwaterde doelstellingen en slappe compromissen.
Omgangstip: geef taken die je graag door anderen wilt laten uitvoeren of die je wilt delen uit handen, maar bepaal heel duidelijk je grenzen: genoeg is genoeg! Focus ook duidelijk op het nut: hoe zinvol is het nog om een taak gezamenlijk uit te voeren in het licht van je doel?

Tekst: Henri Raven