Nieuw regeerakkoord: “Minder betalen voor mijn zieke werknemer?!”

Miss Legal schrijft iedere twee weken een artikel voor de lezeressen van Lifestyle NWS vol met tips rondom juridische kwesties en empowerment! Vandaag: minder betalen voor mijn zieke werknemer?!

Nieuw regeerakkoord: “Minder betalen voor mijn zieke werknemer?!”

Na heel lang beraad ligt er dan eindelijk het regeerakkoord. Zoals je van Miss Legal mag verwachten zijn wij erin gedoken en prikken we door een aantal met veel lawaai aangekondigde maatregelen heen:

1. Zieke werknemer stroomt WIA in, ben je eigenrisicodrager? 10 naar 5 jaar? Onzin!

Twee jaar
Zoals je weet, heb je als werkgever de verplichting om voor een zieke werknemer het loon door te betalen in principe tot maximaal twee jaar. Na die twee jaar ondergaat de zieke werknemer de WIA-keuring om te beoordelen of deze recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Stel, het UWV bepaalt dat de werknemer per 1 september 2017 recht heeft op een WIA-uitkering. JE ontslaat de werknemer want deze kan niet meer zijn eigen functie uitoefenen. Daarnaast heb je ook geen ander passend werk voor hem of haar in je bedrijf. Kortom: je hebt twee jaar lang het loon doorbetaald bij ziekte en daarmee aan je wettelijke verplichting voldaan. Nu is de tijd aangebroken om afscheid van elkaar te nemen.

Belastingdienst
Nadat twee jaar is verstreken ontvang je van de Belastingdienst een zogenaamde beschikking werkhervattingskas die je moet (laten) controleren. Daarop staat vermeld hoeveel medewerkers van je bedrijf twee jaar geleden zijn ingestroomd in een WIA-uitkeringssituatie. Het BSN-nummer wat daarop vermeld staat, is gekoppeld aan de werknemer waar je twee jaar geleden afscheid van genomen heeft. Wat blijkt? Je gaat de komende jaren een jaarlijkse premie betalen voor die werknemer van enkele duizenden euro’s en dat tien jaar lang!! De hoogte van de premie is onder meer gekoppeld aan de omvang van het dienstverband en die ex-werknemer werkte 40 uur per week.

Regeerakkoord
De regering heeft nu aangekondigd dat dit gewijzigd gaat worden voor de publiekverzekerden (als je niets doet, ben je automatisch op deze wijze verzekerd). Het plan van de regering is de financiering door werkgevers van de huidige tien jaren terug te brengen naar vijf jaren. Goed nieuws, toch?! Dat ligt er maar aan. Na de eerste vijf jaar waarvoor de werkgever wordt aangeslagen door de belastingdienst, volgen nog eens 5 jaren die worden betaald door een uniforme premie die over alle werkgevers wordt omgeslagen. Laat je dus niet misleiden door de kreet: van 10 naar 5 jaar betalen want er zijn nog steeds 10 jaren die betaald moeten worden zij het anders gefinancierd!

2. Loondoorbetaling bij ziekte voor de kleine werkgever, 2=1?!

Wat wordt hier bedoeld? Als een werknemer ziek wordt, moet een werkgever twee jaar het loon doorbetalen tegen minimaal 70%. Het plan ligt er om het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar één jaar voor werkgevers met minder dan 25 man personeel. Betekent dit een exit voor de zieke werknemer waar je al een jaar voor moet betalen? Twee jaar loon doorbetalen drukt in het algemeen zwaar op een kleine(re) ondernemer. Wordt de lobby voor die kleine werkgever dan nu eindelijk serieus genomen door Den Haag?

Regeerakkoord
Nadat de werkgever de reintegratie in het eerste jaar heeft opgepakt, draagt de werkgever zijn reintegratie over aan het UWV die het verder oppakt in het tweede jaar. Om de kosten die het UWV hiervoor maakt te dekken, wordt een premie geheven bij diezelfde kleine werkgevers (niet meer betalen? dus toch…). Alle professionals werkzaam in dit gebied, weten dat dit geen goed nieuws is.

UWV
Het UWV heeft in het verleden talloze malen laten zien, dat ze in een reintegratierol niet goed presteert. De begeleiding is minimaal, de verzekeringsarts wordt weinig ingezet (er zijn er domweg te weinig) waardoor de kans sterk vergroot wordt dat de medewerker langer ziek blijft in het tweede jaar. Dat is niet goed voor de kleine(re) werkgever want het dienstverband met de zieke werknemer blijft bestaan en het risico is dan aanwezig dat deze medewerker een WIA-keuring ondergaat en daadwerkelijk de wia instroomt met alle kosten van dien (zie hierboven onder punt 1).

Wil je meer weten over de toekomstplannen of wat te doen met je huidige lopende verzuimdossiers? Zowel in de looptijd van twee jaar of met de reeds in de WIA-ingestroomde (ex-) werknemers? Neem dan contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied.

 

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste lifestyle nieuws en meekijken achter de schermen van de Lifestyle NWS redactie? Volg ons dan op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest!